gofly

Fotografie i video z drona

Firma GoFly zajmuje się fotografią lotniczą obiektów i lokalizacji.

Wykonujemy filmy i zdjęcia nieruchomości, obiektów przemysłowych, firm, działek pod zabudowę, domków jednorodzinnych, kościołów, atrakcji turystycznych, gruntów rolnych, terenów pod zabudowę, elementów krajobrazu, imprez masowych, festynów, zawodów sportowych itp.

Przygotowujemy na podstawie zgromadzonych materiałów dokumentację z poszczególnych etapów budowy. Dzięki zastosowaniu statków powietrznych jesteśmy w stanie dotrzeć tam gdzie zastosowanie standardowych technik fotovideo jest utrudnione, niemożliwe lub nieopłacalne.

Materiał przez nas nagrany można wykorzystać do dokumentacji technicznych, stron internetowych, inwentaryzacji budynków zabytkowych, oceny stanu technicznego budynków i obiektów architektury, prezentacji multimedialnych, filmów promocyjnych itp.